واریز مبلغ از طریق کارت به کارت


نکته: لطفا پس از واریز، حتما با پیام کوتاه یا تماس تلفنی ( به شماره درج شده در بالای وب سایت ) اطلاع دهید.


شماره کارت بانک صادرات:

6037697496495331

به نام: مهرداد صیرفی


شماره کارت بانک ملت:

6104337697474920

به نام: مهرداد صیرفی