محدوده شهری تهران

  • در محدوده شهر تهران:

با حداقل خرید 150 هزار تومان ارسال رایگان خواهد بود. در غیر اینصورت هزینه ارسال 10 هزار تومان خواهد بود.


  • خارج از محدوده شهر تهران (سراسر کشور):

با حداقل خرید 300 هزار تومان ارسال رایگان خواهد بود. در غیر اینصورت ارسال با پست سفارشی خواهد بود و هزینه از مشتری دریافت میگردد. با این وجود برای برخی کالاهای دارای نسبت وزن به قیمت پائین، هزینه ارسال در هنگام ثبت سفارش محاسبه شده و به شما اعلام میگردد.

صفحه محاسبه گر هزینه ارسال